Tengo

En kort eksperimentfilm med et poetisk - estetiserende preg. Den rullende visuelle bevegelsen samspiller med den bølgende musikken, kaskader av arpeggioklanger.

Denne filmen ble vist ved Den Norske Kortfilmfestivalen -88 - siste året den var i Trondheim, og ble der godt mottatt. Det var noe med det sensuelle og estetiske ved bilder/musikk/stemning som fascinerte publikum. Tengo ble senere overført til 16mm film - og blant annet vist ved filmfestivalen i Odense, Danmark og på flere eksperimentfilmmønstringer. Filmen inspirerte. Det ble laget flere "look-alike-filmer" i Norge de påfølgende årene.