Velkommen til Aminda Produksjoner

Klassekameratene

Klassekameratene

2018: Nye muligheter for å se dokumentarfilmen KLASSEKAMERATENE på filmfestivalen "moviesonwar" på Elverum den 17.nov kl. 14.30.
https://moviesonwar.no/festivalprogram/

Visning også på Bekkestua bibliotek 29. nov kl 18.00.
https://www.facebook.com/events/534320937039605/

Ideen til filmen fikk Ingeranna på et 17.mai-arrangement der hun hørte Finn Erik Vinje fortelle om lille Jenny som begynte i klassen hans - 1.klasse på Stabekk skole - høsten 1942, men som forsvant etter få måneder. I ettertid var navnet hennes i en gammel skoleprotokoll fra krigens dager eneste synlige bevis på at hun hadde eksistert. Bortenfor navnet Jenny Jakubowitz sto det:"reist" og "jøde" i parantes. Vi tok det som en utfordring å grave litt mer rundt den forsvinningen. Det heter seg at jo mer lokalt fundert en fortelling er, jo mer universielt blir den forstått. Vi håper det også gjelder denne. Støttet av Viken Filmsenter, Norsk Kulturråd og Institusjonen Fritt Ord.

Jeg er stolt over å være roma/Sigøynerhistorier fra Sliven

Jeg er stolt over å være roma/Sigøynerhistorier fra Sliven

Sliven er sigøynerhovedstaden i Bulgaria. Her har rom-befolkningen bodd i århundrer, og i perioder har de hatt et vel fungerende samfunn. Hvorfor er det ikke slik i dag? Filmskaperen forsøker å komme nærmere på kulturen og historikken på stedet. I hovedrollene møter vi Fana og familien hennes. Støttet av Viken Filmsenter og Institusjonen Fritt Ord.

HUS

HUS

«Huset vi vokser opp i er vårt første univers; og alle bærer vi opplevelsen av et hus med oss gjennom livet, det preger oss fundamentalt," hevdet filosofen Gaston Bachelard. Men hva med husene selv, hva er det som preger dem? Hvilke minner har de samlet opp gjennom et langt livsløp? I denne filmen lar vi syv forlatte hus få fortelle sin historie. Finansiering: Norsk Filminstitutt, nye veier til dokumentarfilm.

I den negative sone

I den negative sone

I den negative sone er et dokumentarprosjekt i utvikling. Det handler om undergrunnsarbeid i Midt-Norge under andre Verdenskrig. Her er norske angivere, undergunnsbevegelsen, tysk gestapo, utenlandske slavearbeidere og lokale småkårsfolk involvert i et dødsens farlig spill. Historiene går fra det rørende til det sjokkerende brutale og grelle. Støttet av Midtnorsk Filmsenter.

Politikk og lureri/Bomskudd

Politikk og lureri/Bomskudd

Bomskudd/Politikk og lureri er et dokumentarprosjekt om menigmanns møte med politikere og maktapparatets veier - og måter. Går det an å tvinge på folk et veiregime under falske forutsetninger? Kan protester fra menigmann ties ihjel, selv om prosjektet beviselig er blitt til gjennom tusk og snusk i den politiske prosessen? Vi møter folk som er sterkt berørt, folk som ikke vet sin arme råd, men som ikke blir hørt. De når ikke fram til storsamfunnet med sin sak.
Filmprosjektet er interaktivt. Vi legger ut deler av materialet underveis, mens filmen blir til, og får respons fra publikum. Se Bomskudd 1, Bomskudd 2, etc. (nummerert) på youtube.