Musikken framfor alt

Musikken framfor alt er et møte med den åttifem-årige pianisten og pedagogen Amalie Christie og hennes musikkundervisning. Amalie er en av nestorene innen norsk musikkliv. Hun startet tidlig en alternativ instrumentopplæring innen klassisk musikk - med vekt på musisering uten bruk av noter. For Amalie er musikk allemannseie, og det å musisere er en beskjeftigelse som utvikler og stimulerer hele mennesket; - personligheten, følelsene, fantasien. Notene kan være et hinder, et stengsel som hindrer oss i å møte musikken direkte.