Gakk-Gakk

En kortfilm som formidler en elleve måneders baby sin opplevelse av verden. Filmen er i skjæringspunktet mellom fiksjon og dokumentar. Både setting og handlingen er vel forberedt, - men babyen er ikke bevisst sin skuespillergjerning, og den andre rollen i filmen bekles av en hund...

Gakk-Gakk ble vist ved Den Norske Kortfilmfestivalen i Grimstad, den gikk som forfilm på kino ved Oslo kinematografer, den var invitert til Haugesund som forfilm på kino, og den har vært på flere utenlandske filmfestivaler, blant annet i Sarajevo, Bosnia i 1996 (Den første festivalen etter at beleiringen av byen var opphørt). Vi ble i etterkant fortalt at publikum i salen satte stor pris på filmen Gakk-Gakk.