Mail Art

En dokumentasjon av den første Mail Art-utstilling i Norge. Mail Art er en alternativ kunstscene, en fri global distribusjon av kunst uten at penger og status er inne i bildet. Filmen følger kunstneren Guttorm Nordø i hans arbeide med utstillingen.

Mail Art ble vist ved Den Norske Kortfilmfestivalen i 1988. Filmen har vært vist ved kunstevenementer, bl. a. Hennie-Onstad kunstsenter, Trondheim Kunstforening, Bergen Kunstforening. Mail Art har blitt distribuert via Norsk Filminstitutt.