Kultur + Landskap = Sant

Landskapet i Norge er i rask endring. Kulturlandskapet som er formet av mennesker og husdyr gjennom hundrevis av år er i ferd med å forsvinne - gro igjen. Det ikke-industrialiserte landbruket eksisterer nesten ikke lenger, og med det blir landskapet rundt oss borte. I et land uten gamle bytradisjoner er det hele kulturhistorien vår som nå er i ferd med å forsvinne.
Denne tankevekkende dokumentarfilmen viser hvor raskt kulturlandskapet endrer seg, men vi får også møte ildsjeler som vil motarbeide denne sterke tendensen.

Kultur + Landskap = Sant har vært invitert til og vist ved filmfestivaler i inn-og utland, fra kort- og dokumentarfestivalen i Grimstad, Fjellfilmfestival på Turtagrø og Et Årsverk-festival på Stabekk. Også dokumentarfilmfestivaler i Paris og Grenoble i Frankrike, i Agadir, Marokko, i Estland, på Økofilmfestival på Rhodos i Hellas. Senest festivalvisning New Delhi, India des. 2012. Filmen har også vært vist ved Fransk TV-stasjon. Utradisjonelt ved denne filmen er at den faktisk etterspørres i festivalsammenheng, så mange år etter at den ble laget. Og distribusjonen via Norsk Filminstitutt har gitt overraskende bra salg, -kanskje fordi filmen er blitt omfavnet ikke bare av entusiaster og idealister innen kulturbevaring og bygdeutvikling, men også av folk flest.