Klassekameratene

1Tilgjengelig på nrk: https://tv.nrk.no/program/KOID75005018

Ideen til filmen fikk Ingeranna på et 17.mai-arrangement der hun hørte Finn Erik Vinje fortelle om lille Jenny som begynte i klassen hans – 1.klasse på Stabekk skole – høsten 1942, men som forsvant etter få måneder. I ettertid var navnet hennes i en gammel skoleprotokoll fra krigens dager eneste synlige bevis på at hun hadde eksistert. Bortenfor navnet Jenny Jakubowitz sto det:»reist» og «jøde» i parantes. Vi tok det som en utfordring å grave litt mer rundt den forsvinningen. Det heter seg at jo mer lokalt fundert en fortelling er, jo mer universielt blir den forstått. Vi håper det også gjelder denne. Støttet av Viken Filmsenter, Norsk Kulturråd og Institusjonen Fritt Ord.7.mai-arrangement der hun hørte Finn Erik Vinje fortelle om lille Jenny som begynte i klassen hans – 1.klasse på Stabekk skole – høsten 1942, men som forsvant etter få måneder. I ettertid var navnet hennes i en gammel skoleprotokoll fra krigens dager eneste synlige bevis på at hun hadde eksistert