Fotografene

Et portrett av to fotografer fra Åfjord som ikke har latt seg diktere av nye tider og av den teknologisk utvikling. De har holdt fast ved utstyret som deres far i sin tid snekret og spikket til på egen hånd. Denne filmen forteller på en god måte om de gamle bygdefotografenes virke, praktisk og teknologisk. Den viser også verdien av fotografenes arbeide for lokalsamfunnene, ved at de dokumenterte og tilgjengeliggjorde historien for ettertiden.

«Fotografene» ble vist ved Den Norske Kortfilmfestivalen i 1998. Den ble invitert til Nordiske Filmdager i Lübeck, ble vist på NRK – og har vært en kultfilm innen fotokretser i inn- og utland. Den har vært i distribusjon via Norsk Filminstitutt.

Fotografene

Dokumentarfilm 20min.
Aktører: Asbjørn og Birger Brevold
Ide/Manus: Evald Otterstad
Foto: Evald Otterstad/Johan-Magnus Elvemo
klipp/regi: Evald Otterstad/Ingeranna Krohn-Nydal
Opptaksformat: Beta SP
Produksjonsår: 1998