Om Aminda Produksjoner

Evald Otterstad og Ingeranna Krohn-Nydal er de fast ansatte i Aminda Produksjoner as.
Aminda Produksjoner har for det meste laget frie kunstneriske filmer; fra spillefilm til helaftens dokumentarer, kortfilmer, eksperimentfilmer og musikkvideoer. Mange av filmene våre har vært vist ved festivaler i inn- og utland, blitt kjøpt inn av TV nasjonalt og internasjonalt, og flere av dem har oppnådd kultstatus innen de målgrupper som de henvender seg til. Vi har også laget en del informasjonsfilmer - særlig med tema fra vitenskap/forskning. Vi har jevnlig drevet med undervisning/avholdt kurser innen filmskaping for ulike grupperinger, fra universitet til grunnskolenivå.

FILMOGRAFI (øvrige produksjoner)


Amindas verden, 1992
Minimalistisk dokumentarportrett av en enslig eldre kvinne som bor alene på et nedlagt gårdsbruk et sted på trøndelagskysten. Filmen holder seg strengt til det observerende, fanger inn det som skjer uten å gripe inn i hennes daglige gjøremål. Filmen skildrer først og fremst fenomenet tid. Berømmet av Michael Rabiger som oppsummerer ved den norske kortfilmfestivalen, vist ved mange internasjonale filmfestivaler (Oberhausen, Leipzig, Kiev, Bombay, Bilbao, o.fl.) FIPRESCHI-pris fra Leipzig dokumentarfilmfestival 1993, Representering av Norge ved norsk statsbesøk i Aachen, Tyskland. 12 minutter

Kultur+Landskap=Sant, 2004
En film om kulturlandskapet i Norge som gror igjen og hvordan folk forholder seg til det. I et land uten gamle bytradisjoner er det hele kulturhistorien som står i fare for å forsvinne. Filmen viser hvor dramatisk landskapet er i forandring. Foreløpige meritter: vist ved norske og internasjonale festivaler, Grimstad, Korea, Latvia, Grenoble Frankrike, Rhodos Hellas, deler av film vist samt intervju med regissør på fransk TV (direct8),. Filmen var i lang tid bestselger på DVD for Norsk Filminstitutt. 47 minutter


Fotografene, 1998.
Et portrett av to fotografer fra Åfjord som ikke har latt seg diktere av nye tider og av den teknologisk utvikliing. De har holdt fast ved utstyret som deres far startet fotografvirksomheten med i 1904, og de er fortsatt
”in buisness”. Filmen har vært vist ved norske og internasjonale festivaler, Grimstad, Lübeck, vist på NRK, samt blitt en kultfilm innen norsk fotomiljø. 20 minutter


Tanker om byen 1999.
En filosofisk studie av byen og det urbane, gjennom møte med mennesker som forholder seg til byen (Oslo) med hvert sitt fokus og sin spesielle fascinasjon. Vist på NRK, samt i bruk i undervisningssammenheng ved Universitetet i Oslo.

Gakk-Gakk, 1995,
Kortfilm/dokumentar som formidler en elleve måneders baby sin opplevelse av verden. Filmen utforsker også møtet og kommunikasjonen mellom to språkløse individer, babyen og en hund. Vist ved internasjonale og norske festivaler, Grimstad, Haugesund, Sarajevo, o.a. innkjøpt som forfilm på kino i Oslo. 5 minutter

Men i helga har vi fri, 1994.
En dokumentar om et alternativt behandlingsopplegg for psykisk utviklingshemmede. Ved Hulvann, så langt ute i ødemarka du kan komme på Fosen, to, tre timers gange fra nærmeste bosetning driver Skogsgruppa med tømmerhogst. De bor kummerlig, og holder seg selv med mat, klær og varme. Filmen skildrer dem ved rent observerende kamera, vel en av de første filmer i Norge som gjør dette uten å ty til kommentar eller sentimentalisende musikkvedlegg. Berømmet av Dick Ross som oppsummerer samt diplom ved den norske kortfilmfestivalen. 27 minutter.

Musikken framfor alt, 2000.
Et portrett av pianisten og pedagogen Amalie Christie (87år). En studie av hennes metode, å lære barn ”klassisk pianospill” uten å gå veien om noter. Amalie spørsmålstiller våre innlærte mål for kvalitetsbedømmelse av musikkframføring, hevder det hele handler om kommunikasjon, å uttrykke sine følelser, og at følgelig også barn må bli tatt på alvor når de uttrykker seg gjennom musikk. Vist i musikkfaglige fora. I distribusjon ved Norsk Filminstitutt. 29minutter

Sigaretter, 1999
En kortfilm (fiksjon) om statusfallet som rammet røykerne i Norge en gang på 1990-tallet. Vist ved norske og internasjonale filmfestivaler (Grimstad, Brest i Frankrike) Innkjøpt av Norsk Filmklubbforbund som forfilm på kino. 5 minutter.

Kineserne kommer, 1990.
Musikkfilm (fiksjon). En barnlig fantasi om tre musikanter og gode venner som en vakker dag tar på en kvinnelig haiker. Det setter samholdet i gruppen på harde prøver. 29minutter, ”Staring” det verdensberømte bandet ”Tre små kinesere”. Filmen fanger inn de mer beskjedne bomiljøer i Trondheim by sommeren 1990.
28 minutter.

Terrengløpet, 1995.
Klassisk barnefilm om gutten som skal på sitt første terrengløp, og får ”gode råd” av treneren, onkel Oskar, samt må slite med morens tendenser mot overbeskyttelse. Men han tar hevn.
Bygd på Torvald Sunds herostratisk berømte historier (i Trøndelag) om den fæle Onkel Oskar. Vist og hedret med diplom i Grimstad, ellers i Bergen, Chicago, Bombay, og andre steder. Hollandsk TV,. 17 minutter.


OPPDRAGSFILMER (Aminda Produksjoner as)
Har laget flere ambisiøse temabehandlende dokumentarer, blant annet en film om byutvikling, - holdninger til byen, samt en film om kulturlandskapet på landsbygda,
Har jobbet nært mot forsknings- og vitenskapelig miljø:
Har laget film om norsk havforvaltning (forskning på hval og sel), med mange opptak i nordområdene,; Barnetshavet, Svalbard,.
og har gjort jobber utenlands, blant annet laget film, fulgt et fireårig forskningsprosjekt på Balkan (Serbia/Montenegro, Kroatia og Albania), der Stabiliseringspakten og nye samarbeidsprosjekter mellom tidligere krigførende parter var tema samt fulgt forskningsprosjekt i Kina, - en film om bygging av infrastruktur i den gamle keiserbyen Xian,
Er i utviklingsfase på flere prosjekter, blant annet et prosjekt om sigøynernes situasjon i Bulgaria.